Regulamin obiektu

Willa Paula Robert Kaczmarczyk, 34-407 Czerwienne 187a, Podhale; NIP 7352876019

Informacje ogólne

 1. Rezerwacje można dokonywać wyłącznie telefonicznie, przez e-maila lub system rezerwacji online dostępny na stronie.
 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata ustalonego zadatku.
 3. Po wykonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całego pobytu.
 4. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem (dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Wielkanocy) w przypadku innych terminów obowiązuje okres 14 dni.
 5. Opłatę za cały okres deklarowanego pobytu należy uregulować jednorazowo w dniu przyjazdu. Rozliczenie następuje w gotówce. W przypadku skrócenia pobytu kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Cena nie obejmuje ubezpieczenia oraz opłaty klimatycznej.
 7. Rezerwacje online obsługiwane są przez system rezerwacyjny Hotres.
 8. Obsługiwane metody płatności:
  Płatność gotówką,
  Przelew tradycyjny,
  Szybki przelew - przelewy24.

  W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
 9. channel logos2

 10. Po złożeniu rezerwacji online, Gość otrzymuje wiadomość e-mail z załączonym linkiem do płatności online (płatności24) oraz numerem konta, na które należy przelać pieniądze (przelew tradycyjny).
 11. Właściciel zastrzega sobie prawo pobrania kaucji.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 13. Zwierzęta są akceptowane. Dodatkowa opłata wynosi 40 zł za dobę od każdego zwierzęcia.
 14. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 – 06:00.
 15. Doba rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16:00 a w dniu wyjazdu kończy się o godzinie 11:00.
 16. Zakwaterowanie i wykwaterowanie odbywa się w obecności Wynajmującego. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny przyjazdu i wyjazdu.
 17. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  - utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach,
  - korzystania z urządzeń znajdujących się w obiekcie w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu.
 18. Goście ponoszą odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód oraz w przypadku zaginięcia wszelkich przedmiotów. Za zgubiony klucz Gość zostanie obciążony kwotą 50 zł.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest CAŁKOWITE PALENIE TYTONIU ORAZ INNYCH UŻYWEK ZAPACHOWYCH i używanie ognia otwartego(Kara wynosi każdorazowo 500 PLN).
 20. Za wszystkie rzeczy osobiste znajdujące się w obiekcie odpowiadają wynajmujący Goście. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa oraz na jego koszt.
 21. W związku z ponoszeniem przez opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 22. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gości i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia Obiektu.
 23. W przypadku skrócenia pobytu na zasadach określonych w w/w punkcie, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 24. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Willa Paula Robert Kaczmarczyk, 34-407 Czerwienne 187a

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu checkbox; w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to przedmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
   

  - szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  - ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  - zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  - regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Rezerwuj już teraz